КАКВО ПРАВИМ

Better than high-tech,
we offer high-TOUCH solutions!

 

  • Bread building” – метод за изграждане на екип и подобряване на екипното взаимодействие чрез приготвяне на хляб
  • 3S: Сеене-смесване-споделяне– алтернативен метод за кариерно ориентиране на младежи (ученици и студенти), успешно прилаган в Австрия и Германия
  • Културите и хлябовете в света” – образователна програма, в която възрастни и деца пътешестват през различни страни като учат за разнообразието на континенти и култури и същевременно месят и споделят хлябове типични за тези култури и народи.
  • “Театър на трохите” и “Кухненска музика” – уникални събития за деца, развиване на собствен сценарии през рисуване в брашно и правене на кукли от тесто и създаване на музика и песни, използвайки кухненски прибори и инструменти
  • “Забавна кулинария” – уникален инструмент за изграждане на навици за здравословно хранене у децата по забавен начин
  • “Хляб на тъмно” – метод за общностно сплотяване и личностна трансформация, в който незрящи хора-фаслитатори и зрящи заедно замесват в 100 процента затъмнена среда хляб чрез диалог за различни екзистенциални въпроси или едно променящо живота преживяване в пълен мрак, където незрящите хора разкриват на другите как се гледа с широко затворени очи и широко отворено сърце.

Всички програми и услуги могат да се ползват от компании, училища и детски градини, университети, семейства и приятели, както и за специални поводи като рождени дни и корпоративни събития.

Благодарение на тези занимания предоставяме безплатна хлебна терапия за хора с увреждания и от социални институции.

Comments are closed